+381 63 8570349

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vandredne situacije

Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara